Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
§ 7})- De meest geschikte vorm voor een jom-naal-
post is, dat men eerst de rekening noemt, welke
debet wordt, daarna op een nieuwen regel eene beknopte
beschrijving geeft van de handeling, en eindelijk in de
buitenlijnen het bedrag in cijfers vermeldt, welke cijfers
door eene dubbele lijn van den crediteur worden ge-
scheiden. Daarna wordt de rekening genoemd, welke
moet gecrediteerd worden, de post op dezelfde wijze
omschreven en het bedrag vermeld als bij den debiteur,
en eindelijk de geheele post ter afscheiding van eenen
volgenden onderstreept.
Om eene debetrekening gemakkelijk van eene credit-
rekening te kunnen onderscheiden, is men gewoon onmid-
dellijk vóór deze laatste het woordje „aan" te plaatsen.
Bijv.:
Goederen- 1)
voor gekocht 200 Bn. koffie......f 12000.-
Aan Anderson & Co. te Amsterdam,
voor rekg. over 200 Bn. koffie . ... f 12000.-
§ SO- Zoo er in eenen post meer dan ééne rekening
debet of credit worden, plaatst men op gelijke wijze
als zoo even is aangewezen, alle debiteuren, elk met zijne
omschrijving en het bedrag, onder elkander, en telt men
het gezamenlijk beloop der bedragen in de buitenlijnen op.
Op gelijke wijze handelt men met de Crediteuren,
zoo er meer dan een in eenen post voorkomen.
I) Het is uiet noodig bij de onpersoonlijke rekeningen het woord
„Rekening" te voegen, evenmin als dit bij de persoonlijke gesehiedt.