Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
VAX DE TOEPASSING VAN DEN REGEL VOOR HET
DEBITEEREN EN CREDITEEREN.
§ 77. Wanneer men wenscht te weten, hoe een ont-
staan of een te niet gaan der Bezittingen en Schulden,
zooals die in de Dagboeken of het Generale memoriaal
zijn vermeld, op de rekening, welke daarvan zal worden
gehouden, moet geboekt worden, d. i. of de rekening
daarvoor gedebiteerd dan wel gecrediteerd moet worden,
zoo stelt men zich eerst de vraag: Is er in den te
boeken post sprake van eene Bezitting of
van eene Schuld'? en daarna, hetzij er sprake is
van eene Bezitting dan wel van eene Schuld: Ontstaat
zij, of gaat zij te niet?
Het hierop passende antwoord, dat niet moeielijk te
vinden is, wijst het kenmerk aan van den debiteur öf
den crediteur en het geeft tevens een duidelijk inzicht
in den aard en het verband der bestanddeelen van den
post, m. a. w. men krijgt niet alleen een juist antwoord,
maar tevens eene verklaring van de reden van het
debet- en credit worden.
VAN HET JOURNAAL
§ 7S- Het Journaal is dat Register, waarin de Dagboek-
of Memoriaalposten worden overgeboekt, met aanwijzing
der Rekeningen, die voor de in den post voorkomende
Bezittingen en Schulden in het Grootboek zullen worden
gehouden, alsmede of en waarvoor zij debet- en credit
worden.
Iedere groep van rekeningen in het Jom'naal, waaiTan
de debiteuren en crediteuren wederkeerig op elkander
betrekking hebben, noemt men een jonrnaalpost.