Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
der rekeningen, waartoe zij volgens hunne soort be-
hooren. (de Intrest- Onkosten- Commissierek. enz.) Later,
wanneer men ze aan het voorwerp, de rek. van ad-
ministratie of den derden berekent, worden de reke-
ningen, waarop ze voorloopig geplaatst waren, weder
ontlast.
§ 7'(. Met betrekking tot de Winsten en Verliezen
zij opgemerkt, dat deze ook niet altijd dadelijk bij haar
ontstaan op de Verlies- en "Winstrek. geboekt worden,
maar dat zij gewoonlijk voorloopig vereenigd blijven
met de Bezitting of Schuld, waaruit zij voortspruiten,
bijvoorb. uit goederen, huizen, schepen, effecten, enz.
Bij het afsluiten van eene der betreffende rekeningen,
gewoonlijk bij het opmaken der Balans, wordt het
saldo winst of verlies van die rekeningen aan de Verlies-
en AVinstrekening overgedragen.
Door deze wijze bespaart men zich vele noodelooze
splitsingen en overdrachten, en krijgt men tevens een
overzicht van het totaal der Verliezen en AVinsten
gedurende een zeker tijdvak van dat deel der Bezit-
tingen, waarvoor men, gedeeltelijk met dat doel, eene
afzonderlijke rekening heeft aangelegd.
§ 7ö- De Gemengde rekeningen zijn dit maar tijdelijk,
want gewoonlijk worden zij bij afsluiting of bij de
opmaking der Balans, weder zuivere rekeningen van
Bezittingen of van Schulden, al naar gelang er een saldo
debet = Bezitting, dan wel een saldo credit == Schuld,
op overblijft.
§ 7(j. Al de Rekeningen en hunne toestanden van de-
biteur en crediteur, worden aangewezen in het Journaal,
en volledig gehouden in het Grootboek.