Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
bh. Commissie-, Provisie- of Comtage Rek. voor
commissie, provisie, com-tage, delcredere ot loon
voor bemoeiingen en diensten als tusschenper-
soon en premie voor borgblijving ;
cc. Handels-onkosten- Rek. voor huren, salarissen,
arbeidsloonen, reiskosten, porti, telegram-kosten
en alle benoodigheden tot verbruik in de zaak.
cid. Expeditie- Rek. voor huren, "STachten, sleep- en
arbeidsloonen en onkosten als sub cc, wanneer
deze later in rekening moeten gebracht worden
äan een voorwerp van handel of geldbelegging,
of aan een derde;
ee. Premiën- Rek. voor de premiën van assurantie
welke de zaak heeft te voldoen, en die zij weder
in rekening brengt aan een harer voorwerpen of
aan derden (1)
§ 7!}- Wanneer intresten, onkosten, commissie, premie
enz. Lasten of Baten zijn van een onzer Voorwerpen
van handel of geldbelegging, van eene Indirecte of wel
eener Directe vordering op derden, dan moeten ze bij hun
ontstaan direct op de rekening, waarop zij betrekking
hebben, geboekt worden. Ingeval echter de berekening
eerst later geschiedt, of plaats heeft tot een gewijzigd
bedrag, of wel in eene factuur, verkooprekening, rek.-
courant, enz, boekt men zulke Lasten en Baten voor-
loopig, alsof zij voor rekening der zaak zijn, op eene
(I) Hier doet de PremiënRek. dienst als eene afdeeling van Lasten en
Baten.
Ing;eval de zaak zelve als verzekeraar optreedt, zal zij rekeningen ojjenen
vau Premie, Reassurantie, Restorno, Schade enz., die alsdan alle onderdeelen
van de Verlies en Winst Rekening zijn.