Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
der waarden voor zijne privé reliening of liuis-
liouding aan de zaalc verschaft en er aan ont-
troliken; — en voor het saldo netto winst of
verlies.
In geval van vennootschap onder eene firma,
krijgt elke vennoot eene eigen Kapitaalrekening,
welke door bijvoeging van zijn naam, van die
zijner medevennooten wordt onderscheiden.
In Commanditaire- en Naamlooze vennoot-
schappen en in Coöperatieve vereenigingen, waar
de vennooten, aandeelhouders en deelhebbers
menigvuldig zijn, gebruikt men voor de gezamen-
lijke hoofden slechts ééne Kapitaalrekening, waarop
gewoonlijk geboekt wordt het totale bedrag hunner
gezamenlijke deelnemingen, terwijl dan in eenafzon-
derlijk register de rekening van deelneming en stor-
ting van iederen deelgenoot wordt gehouden. Ingeval
het Kapitaal niet geheel gefourneerd is, gebruikt
men voor het gezamenlijk beloop van het niet
gestorte, de rekening „Ongefourneerd kapitaal.".
De Kapitaal Rekg. kan de volgende onderdeelen
hebben, als:
a. Reserve Rek. voor de onverdeelde Winst;
h. Privé- Rek. en Huishouding- Rek, elk afzonderlijk
of beiden vereenigd onder ééne dezer benamingen;
c. Verlies- en Winst- Rek. voor de verliezen en
winsten, en de lasten en baten der zaak.
Deze rekening met de onderdeelen voor de
lasten en baten, van:
ua. Intrest Rek. voor intrest en rente, of huur voor
kapitaalsgebruik;