Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
üe Persoonlijke Rekeningen worden nog ver-
deeld in:
N. N. Zijne of hunne rekening.
N. N. Mijne of onze rekening.
Dit onderscheid maken is noodig, wanneer men
met denzelfden buitenlandschen persoon tegelijk
zaken doet voor zijne en onze rekening. Zijne
rekg. dient dan om daarop alles te boeken, wat
ontstaat uit onze handelingen voor rekening van
den buitenlandschen vriend en de vereffening er
van, waarbij de bedragen zijn uitgedrukt in de
geldsoort, die bij ons gangbaar is. Onze rekg
dient, om daarop alles te boeken, wat de buiten-
landsche vriend voor onze rekening verricht en
de vereffening er van, waarbij wij hem moeten
debiteeren en crediteeren in eene vi-eemde geld-
soort, gewoonlijk die, welke bij hem gangbaar
is, terwijl het eventueele koersverschil bij de
herleiding voor onze boeken, ten bate of ten laste
onzer zaak komt. 1)
8. De Rekeningen van het aansprakelijke hoofd, of de
rekeningen van Directe en Indirecte Vorderingen
op- en Schulden aan hem of hen, voor wier
rekening de zaak gedreven wordt, (Bez. sub 6, 7
en Schulden sub 6, 7)
De hoofdrekening hiei"van is :
Kapitaal Rekg. voor alle stortingen en
terugnemingen van kapitaal, door of voor rekening
van het aansprakelijke hoofd; — voor de saldi
1) Daar het koersverschil voor rekening der zaak komt, doet het er
weinig aan af of toe, of de koers niet geheel juist wordt aangenomen.