Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
tenietgaande (negatieve) Schuld, voor de zaak, van ge-
lijke waarde is als eene ontstane (positieve) Bezitting
van hetzelfde bedrag, (1) zoo kunnen Bezittingen en
Schulden, die op een zelfde hoofd betrekking hebben,
en in eene zelfde geldsoort berekend worden, op eene
en dezelfde rekening worden geboekt, en deze wordt
alsdan, eene Gemengde Rekening genoemd.
Dit vermengen geschiedt ter vereenvoudiging der
boekhouding, en om tevens gemakkelijk het saldo te
kunnen vinden der vorderingen en schulden met be-
trektóng tot een zelfden titularis.
§ 11. Als Gemengde Rekeningen kunnen voor-
komen :
1. De Voorloopige persoonlijke rekeningen of die van
Indirecte Vorderingen (Bezittingen sub 3)
en van Indirecte Schulden (Schulden sub 8),
wegens ondernemingen en administratiën, geheel
of gedeeltelijk voor rekening van derden, en
waarvan het eindgevolg op eene andere rekening
wordt overgebracht, als daar zijn:
a. Goederen in commissie van N. N.
h. Goederen in compagnie met N. N. (voor alles wat
de geheele partij betreft, hetzij wij met in- en
verkoop, of alleen met den verkoop belast zijn);
c. Goederen- Effecten- en Aandeelen-consortium;
1) Oplielilei-ing: Stel Bezitting plus, en Schuld s minus,
Ontstaan s plus, en Tenietgaan — minus,
dan is eene tenietgaande Bezitting, minus X plus s minus s Schuld,
en eene ontstaande Schuld, plus X minus minus s Schuld;
terwijl eene tenietgaande Schuld is, minus X minus s plus 3 Bezitting,
en eene ontstaande Bezitting, plus X plus jilus s Bezitting.