Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
leeren kennen, die gedurende het tijdvak, v^aarover de
rekening loopt, uit de wissehng der hoofdbezitting of
schuld op die rekening, voor de zaak zijn ontstaan.
§ ()]. Elke soort van Bezittingen en Schulden, waar-
van men een afzonderlijk overzicht verlangt te hebben,
zoowel betreffende de bijzonderheden dier Bezittingen
en Schulden zelve, als de Winsten en Verliezen, welke
^ er uit kunnen voortkomen, geeft men eene eigen rekening.
§ ()fj. De drie hoofdafdeelingen der rekeningen zijn:
Rekeningen van Bezittingen;
Rekeningen van Schulden;
G-emengde Rekeningen.
■ § (il). De voornaamste onderdeelen (soorten) der
Rekeningen van Bezittingen, zijn:
1. Van Geldmiddelen, of middelen tot vereffening
van vorderingen en schulden :
a. Kassa Rekg. voor het geld;
b. Wissel Rekg. voor alle wissels, waarvan het be-
drag ten bate der zaak. komt.
Somtijds wordt de laatste verdeeld in:
Remisen Rek. voor wissels in Hollandsch geld;
Wissel Rek. voor wissels in vreemd geld.
2. Van Voorwerpen van handel en geldbelegging
en van bedrijfsmaterialen:
a. Goederen Rek. voor alle roerende goederen, waar-
voor men geene bijzondere rekening aanlegt.
De onderdeelen hiervan zijn:
Rekeningen voor bijzondere artikelen als : koffie,
suiker enz.
Goederen in consignatie gezonden onder N. N.
Aandeel in goederen in compagnie onder N.N".