Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
Het Journaal wordt gevormd uit de Dagboeken, het
Grootboek uit het Journaal, en het Balansboek uit het
Grootboek.
§ (ii. De samenstelling der Hoofdboeken is gegrónd
op de vorming van rekeningen.
VAJf DE REKENINGEN.
§ 60. Het doelmatigste middel om Bezittingen en
Schulden, met onderscheiding harer soorten, in haar
ontstaan en te niet gaan (als debiteur en crediteur)
aanschouwelijk voor te stellen, is eene Rekening of
staat, verdeeld in Imker- en rechterzijde, met het
opschrift der Bezitting of Schuld, welke er op wordt
verantwoord, en wanneer het betreft eene vordering
op- of eene schuld aan een derde, alsdan met het
opschrift van den naam en de woonplaats van den
betrokken persoon of firma.
De linker- is algemeen aangenomen als de Debetsijde,
de rechter- als de Creditzijde.
Deze verdeeling in twee zijden geschiedt met het
doel, om alleen door bijschrijving het ontstaan en het
tenietgaan van elkander gescheiden te houden. De meer-
dere eenvormigheid die hierdoor verkregen wordt doet het
gevaar voor het maken van abuizen verminderen. Ook
maakt deze verdeeling het overzicht en het contro-
leeren gemakkelijker.
§ ()(|. Eene Rekening is alzoo een tweeledige staat
van verantwoording wegens het ontstaan en het te-
nietgaan van eene Bezitting of eene Schuld, of wel
van beiden. Zij kan tevens dienen om andere Bezittingen
en Schulden, namelijk de AVinsten en Verliezen, te