Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
die men ontvangt of geeft, om daaruit te zien of te
doen zien, tot welk bedrag goederen op eene bepaalde
plaats kuimen geleverd worden.
Calculatieboek, voor becijfering van den prijs waarop
goederen bij verkoop, naar den maatstaf der plaatselijke
usance, komen te staan.
Magazijnboek of Goederenscontro, voor aanteekening
betreffende alle in eigen beheer ontvangen partijen
goederen, die per stuk of gewicht verhandeld worden;
op de debetzijde vermelding van getal en gewicht bij
de ontvangst; — en op de creditzijde vermelding van
getal, gewiciit en bestemmingsadres bij de aflevering.
Vervalboek, voor aanteekening naar volgorde van
den datum, van hetgeen men te ont\'angen en te
betalen heeft.
Portiboek, voor aanteekening der uitgegeven porti
en telegramkosten ten laste van derden, aan wien ze
later zullen worden berekend.
Informatieboek, voor afschrift der ontvangen in-
lichtingen omtrent de credietwaardigheid van handels-
wienden of die het wenschen te worden.
Inventarisboek. voor bijzonderheden van sommige Be-
zittingen en Schulden behoorende tot de Balans.
VAX DE HOOFDDOEKEN.
§ Hoofdboeken zijn die registers, waarin al de be-
standdeelen der verantwoording (de Bezittingen en Schul-
den) naar soorten, betrekkingen en toestanden worden
onderscheiden en verzameld.
§ (>;{. De Hoofdboeken zijn Journaal, Grootboek en
Balansboek.
3*