Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
VAX 1)E BIJBOEKEX.
§ ,)!)• Tot de Bijboeken worden gerekend al de re-
gisters, welke niet tot de Dag-of Hoofdboeken behooren.
Zij dienen hoofdzakelijk om bijzonderheden op-
teteekenen (Wisselcopieboek enz.), om afdrukken te
houden van de uitgaande correspondentie (Brieven
copieboek), of wel, om spoediger en op een andere
wijze, dan door de Dag- en Hoofdboeken, een overzicht
te verkrijgen van den staat van rekening met derden
(Rekening- courantboek) enz. enz.
§ ()||. De Bijboeken kunnen, wat hunne indeeling be-
treft, niet scherp afgescheiden worden van de Dagboeken,
daar het van bijzondere omstandigheden en van het
inzicht van den Boekhouder afliangt, of hij posten, die
in het Journaal moeten worden overgeboekt, eerst uit
het register, waarin ze primitief voorkomen, in een der
Dagboeken (gewoonlijk het Diversen dagboek) schrijft,
dan wel of hij ze uit het register, waarin ze primitief
voorkomen, direct in het journaal overboekt. In het eerste
geval moet het register, waaruit de post voor het
journaal werd overgeboekt, tot de Bijboeken, in het
laatste tot de Dagboeken gerekend worden.
§01. Als Bijboeken komen veelal voor:
Brievencopieboek, voor persafdruk of afschrift van de
uitgaande correspondentie en telegrammen.
Wisselcopieboek, voor afschrift der ontvangen wissels
en assignatiën.
Rekening-Courantboek, voor het zonder uitstel bijhouden
der rekeningen met derden (hoofdzakelijk volgens de
correspondentie).
Reederijboek, voor het aanteekenen op de debetzijde,
4