Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
wissels en assignatiën, welke voor de zaak eene Schuld
vormen.
Premiënboek, voor aanteekening van bezorgde assu-
rantiën, zoo voor rekening van onze eigen goederen
als voor derden.
Onkostrekeningboek, voor aanteekening der gegeven
rekeningen van gedane voorschotten van onkosten, en
bezorgde expeditiën.
Diversen dagboek, voor aanteekening van alle posten
welke in geen der overige Dagboeken hun plaats
vinden, en gewoonlijk ontleend worden aan de Bijboeken
en de correspondentie.
§ 57- De inschrijvingen in de Dagboeken,zijnaangeene
vaste regels onderworpen. In het Generale memoriaal
geschiedt het zooveel mogelijk in den vorm van het
document, dat men wegens de te vermelden transactie
heeft ontvangen of gegeven, of anders bij verkorting,
beginnende met de benaming van het document (Factuur,
Rekening, enz), of wel met de vermelding van den
hoofdinhoud der handeling (betaald, getrokken, geaccep-
teerd).
In de overige Dagboeken schrijft men gewoonlijk de
documenten, die ter berekening dienen, letterlijk af,
met vermelding aan elks hoofd, van den naam en
de woonplaats^ van den betrokken persoon. Sommige
dezer boeken worden gehouden in debet en credit,
(Kasboek, Kassiers boek enz.) en andere tabelsgewijze.
(Wisselboek, Traitenboek, Premiënboek enz.)
§ Ell^e aanteekening in de Dagboeken of in het
Generale memoriaal eener opzichzelve staande handehng,
noemt men eene memoriaalpost.