Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
a. Waarden, door hem of voor zijne rekening als
ondernemer of in privé, in de zaak gebracht;
h. Baten, voor zijne privé rekening of huishouding,
door de zaak genoten;
c. Het saldo Winst der zaak, bij opmaking der Balans.
§ 53. Tot het in practijk brengen van de verantwoor-
ding volgens het stelsel van het Dubbel boekhouden,
worden verschillende boeken of registers vereischt, welke
worden onderscheiden in Dagboeken, Byboeken en Hoofcl-
boeken.
Van de dagboeken.
§ 5i. De Dagboeken zijn tezamen dat, wat de Wet
onder „dagboek" verstaat. Zij bevatten de gegevens voor
de vorming der hoofdboeken, en bestaan uit die registers ,
waarin alle voorvallen, die voor de zaak Bezittingen
en Schulden doen ontstaan of tenietgaan, zoo dra zij
plaats hebben, naar volgorde van den datum worden
opgeteekend, met vermelding van alle bijzonderheden.
§ 55. Wanneer alle aanteekeningen, tot het dagboek
behoorende, in één boek zijn vereenigd, noemt men
dit het Generale memoriaal. Gewoonlijk echter heeft
men tot verdeeling van arbeid, en om een gemakkelijk
overzicht van de bijzondere deelen te verkrijgen, voor
het dagboek verschillende registers, en gebruikt men
alsdan voor elke soort van handelingen, die eenigszins
menigvuldig voorkomen, een afzonderlijk register.
§ 56. De voornaamste Dagboeken zijn:
Kasboek, voor vermelding op de debetzijde, van wie
en waarv^oor men gelden onts'-angen-, en op de credit-
zijde, aan wie en waar\^oor men gelden betaald heeft.