Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
6. Indirecte vorderingen op het Aansprakelijke hoofd,
wegens:
a. Lasten der zaak;
b. Verliezen der zaak.
7. Directe vorderingen op het Aansprakelijke hoofd, wegens:
a. Waarden, aan hem of voor zijne privé rekening
uit de zaak verschaft;
b. Lasten voor zijne privé rekening of huishouding;
c. Het saldo VerUes der zaak, bij opmaking der
Balans.
§ 5 De Schulden worden insgelijks in zevenhoofd-
soorten verdeeld als:
1. Schuldbewijzen (verhandelbare) in blanco of aan
toonder, en op naam:
a. In omloop gebrachte bank- en muntbiljetten;
b. Uitgegeven obhgatiën, certificaten, loten, enz.
2. Wisselschulden, of handelspapier, waarvan wij het
bedrag hebben te betalen:
a. Door ons geaccepteerde Wissels en Assignatiën,^
b. Door ons uitgegeven Promessen of OrderbrieQes,
Enz.
3. Indirecte Schulden, wegens ontvangsten en baten
voor ondernemingen onder ons beheer, geheel of
gedeelteüjk voor rekening van derden, als:
a. Goederen in commissie;
b. Goederen in compagnie met N. N.;
c. Consortium voor goederen, effecten, aandeelen, enz;
d. Reederij;
e. Administratie van boedels, panden, landerijen, enz;
Enz.
4. Directe Schulden aan derden, wegens door ons ontvangen
voorschot tegen onderpand: