Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
a.
b.
c.
d.
f-
y-
h.
Consortium voor goederen, effecten, aandeelen, enz.;
Reederij;
Administratie van boedels, panden, landerijen enz.;
Enz.
Directe vorderingen op derden wegens door ons gegeven
voorschot tegen onderpand:
Op vaste goederen (Hypotheek);
Op roerende goederen, effecten, aandeelen enz.
(Beleening en Prolongatie);
Op goederen, ten verkoop ontvangen (Voorschot);
Op schip, lading of vrachtpennmgen (Bodemerij);
Enz.
Directe vorderingen op derden (zonder onderpand)
wegens:
Waarden, door ons aan hen of voor hunne reke-
ning geleverd (verkoop, leening enz.);
Aan hen in bewaring gegeven gelden (Deposito);
Overdracht
aan hen van onze vordering op
aan ons van hunne schuld aan
een anderen derde;
Huur voor aan hen in gebruik afgestaan kapitaal
(Intrest);
Loon voor aan hen bewezen diensten (Commissie,
Provisie, Courtage, enz.);
Huur voor aan hen in gebruik afgestane goederen
(onkosten);
Voorschotten voor hunne rekening voor huur,
vracht, arbeidsloon, porti, enz, (Onkosten);
id. id. voor assurantiepremie (Premiën).(i)
Enz.
(*) d—li zijn Lasten voor hen, aan wie zij berekend worden; voor de
Zaak daarentegen zijn het Baten.