Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
§ il). Het ontstaan en het tenietgaan van Bezittingen
en Schulden, kunnen de volgende vier soorten van
onderhnge verhoudingen veroorzaken:
1. Er ontstaat eene Bezitting tegelijk met eene Schuld;
2. er gaat eene Bezitting te niet tegelijk met eene
Schuld;
3. er gaat eene Bezitting te niet en er ontstaat eene
nieuwe Bezitting;
4. er gaat eene Schuld te niet en er ontstaat eene
nieuwe Schuld.
In de beide eerste gevallen bestaat er gelijkheid in de
werking, doch tegenstelling in de onderwerpen; in de
beide laatste gelijkheid in de onderwerpen, doch tegen-
stelling in de werking.
Daar nu de verbindingen der Bezittingen en Schulden,
altijd op een of meer dezer gevallen berusten, zoo zal
daardoor het evenwicht tusschen' de Bezittingen en
Schulden, zoowel als tusschen de debiteurs en crediteurs,
steeds bewaard blijven.
Van de soorten van bezittingen en schulden.
§ 50. De Bezittmgen en Schulden zijn, wat de soorten
betreft, somtijds zeer verschillend, dat afhangt van het
doel en den werkkring der zaak, alsmede van den vorm,
waaronder deze bestaat; doch daar zij aUen tot eene
der volgende hoofdsoorten kunnen worden teruggebracht,
is het onnoodig,ja zelfs onmogelijk alle, die zouden
kunnen voorkomen, hier te noemen.
§ 51. De Bezittingen worden verdeeld in de volgende
zeven hoofdsoorten: