Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
welke eerste inleg Grondkapitaal genoemd wordt. (1)
§ i(|. Deze eerste handeling heeft voor de zaak, met
betrekking tot verantwoordelijkheid, en door de wijze
waarop men zich bij het Dubbel boekhouden daarvan
kwijt, tengevolge, dat er voor haar Bezitting en Schuld
ontstaan, beiden van gelijk bedrag.
Bezitting in dit geval, is de ingebrachte waarde, hetzij
die besta in baar geld, of geheel of gedeeltelijk in
effecten, aandeelen, wissels, huizen, goederen, werk-
tuigen, enz.
Schuld, in dit geval, is het bedrag van de ingebrachte
Bezittingen, hetwelk de inbrenger van de zaak te vor-
deren krijgt.
§ iï. Voor het geval, dat er geen G-rondkapitaal is
ingebracht, moet de eerste handeling, welke gevolgen
heeft waaromtrent men rekenplichtig wordt, evenzeer
bestaan in eene der hiervóór genoemde daden, waardoor
tegeHjkertijd eene Bezitting en eene Schidd ontstaan,
beiden van gelijk bedrag.
§ iS. Bij alle verdere handelingen, welke er in eene zaak
kunnen plaats hebben, hetzij koopen, verkoopen, leenen,
betalen, incasseeren, remitteeren, wissels trekken,
wissels accepteeren, diensten verrichten als tusschen-
persoon of anderszins, hebben er wijzigingen in de eerst
ontstane Bezitting en Schuld plaats, of er ontstaan
nieuwe Bezittingen en Schulden, of er gaan Bezittingen
en Schulden te niet.
(1) Dit geva!, ilat er bij het begin eener zaak Grondkapitaal wordt inge-
bracht, moet alleen als eene toevalligheid beschouwd worden, daar het
mogelijk is, dat eene zaak wordt begonnen zonder kapitaal, of zelfs alleen
met Schuld of een 3linus-leapitaal.