Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
direct aan derden betalen of remitteeren, maar
ook door vergoeding onzerzijds in rekening eener
indirecte en directe Schuld aan derden.
§ il. Winsten en Baten zijn het juiste tegendeel van
Verliezen en Lasten. Tenietgaande Winsten en Baten
krijgen daardoor voor de Zaak de waarde van Verliezen
en Lasten; terwijl tenietgaande Verliezen en Lasten
de waarde krijgen van Winsten en Baten.
§ Daar eene Zaak wordt gedreven voor rekening
en risico van haar Aansprakelijk hoofd, en daar de Win-
sten niet onmiddelijk bij haar ontstaan worden uitge-
keerd, maar in de zaak blijven, zoo ontstaat daaruit
voor deze eene Schuld aan het Aansprakelijke hoofd; en
doordien de Verhezen niet onmiddelijk bij haar ontstaan
door het Aansprakelijke hoofd worden vergoed, zoo
ontstaat hieruit voor de zaak eene vordering op hem,
of eene Bezitting.
§ i;}. Door Winst wordt het Eigen kapitaal vermeer-
derd , of het Minus kapitaal verminderd, of wel, wanneer
de Winst grooter is dan het Minus kapitaal, van dit
saldo een Eigen kapitaal gevormd.
§ Door Verlies wordt het Eigen kapitaal vei'min-
derd, of het Minus kapitaal vermeerderd, of wel,
wanneer het Verlies meer bedraagt dan het Eigen
kapitaal, ontstaat daardoor, ten beloope van dit meer-
dere, een Minus kapitaal.
§ iö. Om het hoofddoel, vorming van Eigen kapitaal,
of het behalen van Winst, des te beter te kunnen
bereiken, worden er gewoonlijk bij den aanvang, hetzij
door den ondernemer, hetzij door andere geldschieters
of wel door aandeelhouders, fondsen in de zaak verschaft,