Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
rekening onzerzijds aan een voorwerp, of wel
indirect en direct aan een derden.
§ De Verliezen worden onderscheiden in Verliezen
en Lasten.
§ 39. Verliezen zijn de nadeelen geleden door:
a. Waardevermindering van eene Bezitting, tenge-
volge van daling in prijs, vermindering van kwa-
: liteit, door ons toegestane korting, vergoeding,
kwijtschelding enz;
b. Het geheel of gedeeltelijk tenietgaan eener Be-
zitting, tengevolge van het vergaan door brand,
zeerampen, roof, diefstal, faillissement, onvermogen
en onwiUigheid van den debiteur, enz;
c. Het ontstaan eener Schuld, tengevolge van ongun-
stigen uitslag eener kansovereenkomst als loterij,
assurantie, bodemerij enz;
cl. Waardevermeerdering eener Schuld, tengevolge
van overeenkomst daaromtrent na het boeken der
oorspronkelijke Schuld.
§ i((. Lasten zijn de nadeelen geleden door:
a. Huur van in gebruik genomen kapitaal (Intrest.)
b. Loon voor door ons genoten diensten (Commissie,
Provisie, Courtage.)
^ c. Pakhuis- en kantoorhuren, vrachten, belastingen,
reparation, arbeidsloonen, porti, telegramkosten,
kantoorbehoeften en andere (onkosten), onver-
schillig of zij definitief ten laste det zaak komen,
dan wel voorloopig, om later teruggeboekt te wor-
den, wanneer ze aan een voorwerp of derden
worden berekend.
De Lasten kunnen ontstaan, doordien wij ze