Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Het tegenovergestelde gevolg of het treffen der on-
gunstige kans, noemt men het lijden van Verlies.
§ Winst is het geldelijke voordeel, en
Verlies het geldelijke nadeel', dat de zaak oplevert
voor dengeen, voor wiens rekening zij gedreven wordt.
§ 1}5, De Winsten worden onderscheiden in Winsten
en Baten.
§ ;}(). Winsten zijn de voordeelen behaald door:
a. Waardevermeerdering van eene Bezitting, ten-
gevolge van rijzing in prijs, verbetering in kwa-
liteit enz;
b. Ontstaan van eene Bezitting, tengevolge van
vondst, loterij, schenking (i) en andere toevalhge
omstandigheden;
c. Waardevermindering van eene Schuld, tenge-
volge van genoten korting, vergoeding, kwijt-
schelding enz.
§ |}7. Baten zijn de voordeelen behaald door:
a. Hum- voor in gebruik afgestaan kapitaal (Intrest);
b. Loon voor door ons bewezen diensten (Commissie,
Provisie, Courtage);
c. Huur van roerende en onroerende goederen, vrach-
ten, arbeidsloonen, premiën, porti enz.; onverschil-
lig of die voor de zaak een zelfstandig voordeel
opleveren, dan wel ter vergoeding strekken van
vroegere of latere Lasten van onkosten.
De Baten kunnen ontstaan, doordien derden
ze ons direct betalen of remitteeren, en dooi" be-
(1) Wanneer schenkingen ontvangen of gegeven worden, en niet uit de
zaak voortvloeien, vormen deze geen Winst of Verlies, maar rechtstreeks ver-
meerdering of vermindering van Eigen kapitaal.