Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Debet, 1= die van schuldig,
2® die van niet meer schuldeischend te zijn ;
en Credit, 1= die van schuldeischend,
2® die van niet meer schuldig te zijn.
§ 27. Hieruit volgt de regel voor het debiteeren en cre-
diteeren :
eene Bezitting wordt Debet hi^ haar ontstaan,
en Credit hij haar tenietgaan ;
eene Schuld wordt Credit haar ontstaan,
en Debet hij haar tenietgaan.
^ § 28. I^e som der Bezittingen, welke in eene zaak
aanwezig zijn, noemt men het Bruto Kapitaal.
§ 29. Het bruto kapitaal is aan gedurige veranderin-
gen onderhevig, en afhankelijk van het ingelegde netto
kapitaal, het gebruikte crediet en de resultaten van
winst en verhes.
§ ;}0. Eigen- of Netto kapitaal is het saldo der, door
of voor rekening van het aansprakelijke hoofd, in de
zaak gebrachte Bezittingen en Schulden; of het saldo
der activa en passiva.
§ Onder Activa worden verstaan alle Bezittin-
gen, en onder Passiva alle Schulden der zaak, behalve
die welke op het aansprakelijke hoofd zeiven betrekking
hebben.
§ ;}2. Indien de Schulden meer bedragen dan de Be-
zittingen, levert het saldo een Minus-Kapitaal op.
§ ;};), Het hoofddoel der meeste zaken is het vormen
van eigen kapitaal. De uitkomsten zijn echter aan
wisselvalligheden of kansen onderhevig.
Het bereiken van het doel, of het treffen der gunstige
kans, heet het behalen van Winst.