Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
d. elk der aandeelhouders tot hoogstens het bedrag
van zijne deelneming, in eene naamlooze ven-
nootschap; 1)
e. elk der deelhebbers voor een evenredig aandeel
in het geheel, in eene coöperatieve vereeniging.
§ 17. De mate van aansprakelijkheid der hoofden te-
genover derden, hangt dus af van den vorm, waaronder
de zaak bestaat.
§ 18. De verdeeUng der winsten en verliezen tusschen
de aansprakelijke hoofden hangt eensdeels af van den
vorm, waaronder de zaak bestaat, en anderdeels van
hunne onderlinge overeenkomst.
§ 19. Daar de geheele verantwoordelijkheid der zaak
wegens hare Bezittingen en Schulden op de Bezittingen
en Schulden zelve is overgedragen, zoo komt ook het
Aansprakelijke hoofd in dezelfde verantwoordelijke be-
trekking tot de zaak te staan, als iedere andere
crediteur of debiteur:
wegens het geheel of ieder wegens zijn aandeel
in de resultaten van winst en verlies, en
2<=. wegens het bedrijfskapitaal, dat (tevens als waar-
borgfonds wegens zijne aansprakelijkheid) door
hem in de zaak is gebracht, — en wegens het
beloop van alle andere waarden, welke voor zijne
privé rekening er aan zijn verschaft of wel er
aan onttrokken.
§ '20. Omdat nu het Aansprakelijke hoofd zelve als
debiteur en crediteur in zijne zaak optreedt, en daar
1) In dit geval zijn de aandeelen op naam; wanneer ze volgefournecrd of
aan toonder zijn, dient alleen het gestorte kapitaal, voor zoover nog aan-
wezig, tot onderpand voor de crediteuren.
.3