Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
en Schulden zijn de feitelyke zich aan dat hoofd wegens
haar eigen bestaan verantwoordende onderhoorigen.
§ 1;). Ofschoon in het Dubbel boekhouden van het be-
ginsel wordt uitgegaan, dat de geheele verantwoorde-
lijkheid bij de Zaak berust, zoo hebben toch alle Zaken
een persoonlijk verantwoordelijk hoofd, of natuurlijken
borg, op wien derden zich zoo noodig naar rechten
kunnen verhalen.
§ li. De persoon of personen, voor wier rekening
en gevaar eene zaak vfordt gedreven, noemt men het
Aansprakelijke hoofd (of hoofden.)
§ 15, Het Aansprakelijke hoofd heeft aanspraak of
recht op alle Bezittingen en alle Winsten der zaak,
doch hij is daarentegen, onder verband dezer Bezittingen,
(en wat hij voorts bezitten mocht), aansprakelijk wegens
de vorderingen van derden, en hij moet alle Verliezen
dragen.
§ 16. Wanneer de aanwezige Bezittingen niet toerei-
kend zijn tot dekking der Schulden aan derden (credi-
teuren) , worden als Aansprakelijke hoofden, wegens
het tekort verantwoordelijk:
a. het eenige hoofd, in eene zaak zonder deelge-
nooten;
b. elk der vennooten hoofdelijk voor het geheel (soli-
dair), in eene vennootschap onder firma.
c. elk der Vennooten op wier naam de zaak ge-
dreven wordt, hoofdelijk voor het geheel, en elk
der Commanditaire vennooten tot hoogstens het
bedrag van zijne deelneming, in eene comman-
ditaire Vennootschap met hoofdelijk aansprakelijke
directeurs.