Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
maanden van elk jaar, een staat (der winsten en ver-
liezen) en een Balans (van alle bezittingen' en schulden
zijner zaak) op te maken en in een afzonderlijk register
inteschrijven. (Wetb. van Kooph. art. 8).
Met die verplichting tot geregelde boekhouding gaat
voor den koopman het belangrijke recht gepaard, dat hij,
ingeval er verschil ontstaat over de voorwaarden (den
tijd der handeling en de levering, de hoedanigheid, de
hoeveelheid of den prijs der goederen) waarop eene
overeenkomst is gesloten, zich tot bewijs op zijn eigen
boeken kan beroepen, en zullen die boeken kracht van
bewijs tusschen koopheden hebben (behoudens tegenbe-
wijs) indien zij richtig zijn gehouden enxde handeling
door de tegenpartij niet geheel ontkend, of wel het be-
staan der handeling in het algemeen bewezen wordt.
Behalve door de verplichting, die de Wet hem op-
legt, wordt de koopman ook door eigen behoefte tot
het houden van aanteekening zijner zaken genoopt,
want daar het in den handel gebruikelijk is, dat er
crediet gegeven en verkregen wordt, en omdat er dien-
tengevolge voor de zaak vorderingen (bezittingen) en
schulden ontstaan, die later vereffend moeten woi'den,
is het voor den koopman of het aansprakelijke hoofd
noodzakelijk te kunnen nagaan, aan wien hij crediet
gegeven, of van wien hij crediet genoten heeft, m. a. w.
van wien hij te vorderen heeft, of aan wien hij schuldig is.
Bovendien is het voor hem niet alleen noodig, maar
ook zeer mdtig., een juist en gemakkelijk overzicht te
hebben van de bijzondere deelen zijner bezittingen en
schulden, zoowel wat haar ontstaan en tenietgaan, als
wat de winsten en verliezen betreft, die bij het ruilen