Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
1". Worden door mij als grondbeginselen genoemd; „Verant-
woordelijkheid" en „Evenwicht" terwijl de meesten alleen
van het „Evenwicht" als zoodanig spreken. Hierdoor ont-
breekt bij hen de basis voor het juiste begrip van het
wezen der boekhouding in het algemeen.
2®. Door mü wordt „de zaak" genoemd als de éénheid, waar-
op alle verantwoording betrekking heeft. De heer Droog-
leever Fortuijn stelt als zoodanig „de koopman", doch
daar deze benaming dubbelzinnig is, en hij naar mijn
inzien de beteekenis van het woord „de koopman" niet
genoegzaam heeft verklaard, moet het begrip er van voor
de meesten duister en verward blijven.
S". Tot nog toe maakten anderen geene onderscheiding in
het geslacht der rekeningen, nl. van Bezittingen en van
Schulden, waardoor het inzicht over het geheel gebrek-
kig en de begrippen over vele zaken onduidelijk zijn.
4®. Mijne soorten-verdeeling der rekeningen is geheel afwij-
kend van de bestaan den.
5°. Mijne definitie van de Kapitaalrekening is verschillend
van die van anderen. Ook is dit het geval met vele
mijner overige deflnitiën.
6" De door mij aanbevolen regel voor het debiteeren en
crediteeren is geheel nieuw, en in samenhang met de
gronden. Het debiteeren en crediteeren volgens dezen
regel, leidt m. i. tot een beter inzicht.