Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
leidende oorzaken voor het debet- en credit worden, en niet
de eigenlijke reden er van, of de naaste oorzaken.
Als men bijv. by een inkoop van goederen volgens dezen
regel als volgt redeneert: de Goederenrekening ontvangt goe-
deren, zü is deswege verantwoordelijk en moet dientengevolge
worden gedebiteerd, zoo vergeet men hierby een middênterm,
waarop het juist aankomt.
De redeneering behoort aldus te zijn:
a. De Goederenrekening ontvangt, daardoor ontstaat er eene
bezitting ;
b. Er is eene bezitting ontstaan, waarvoor de rekening dier
bezitting verantwoordelijk moet gesteld worden; dienten-
gevolge wordt de Goederenrekening schuldig of debet.
Evenzoo voor het crediteeren:
a. De Goederenrekening geeft goederen uit; daardoor gaat er
eene bezitting teniet.
b. Er is eene bezitting teniet gegaan, waardoor de reke-
ning dier bezitting van haar schuldig zyn moet worden
ontheven; ergo wordt de Goederenrekening het tegendeel
van debet d. i. Credit.
De voorstanders van den eenigen regel: „Al wie of al wat
„ontvangt wordt debet, en al wie of al wat uitgeeft wordt
„credit", redeneeren al zeer zonderling om dezen regel toepas-
selijk te maken op de gevallen van boeking van Winst en Verlies.
Daar deze regel zeer moeijelijk is te verdedigen, zal het geen
wonder baren dat zij, die het niettemin wagen, met elkander
in strijd, en met zichzelven somtyds in lijnrechte tegenspraak
komen.
In de Handleiding van W. Oudshoff, verkort bewerkt door
A. van Otterloo, 2' druk, vindt men op pag. 15, in hoofdzaak
deze redeneering:
„De Winst- en Verliesrekening verschaft of geeft de Winsten
en wordt Credit, zij neemt de Verliezen over of ontvangt de-
zelve en wordt debet."