Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
volledig en onjuist, door het gebruik van het woord „wijzi-
gingen" in plaats van tenietgaan en ontstaan. Vooreerst kan
er geene wijziging plaats hebben, dan nadat eene Bezitting
of Schuld is j ontstaan; en ten andere is het woo'rd wijziging
te onbepaald, omdat het niet de werkingen van tenietgaan
en ontstaan beide uitdrukt, hoewel inderdaad deze beide
gevallen er mede bedoeld worden.
Wyzigingen zijn mogelyk in de kwaliteit, of in de bijzon-
dere soort eener Bezitting, zonder dat de waarde of de alge-
meene soort verandering ondergaat. Bijv. bankpapier kan men
tegen goud of zilver verwisselen; de bezitting Geld wordt
hierdoor wel gewijzigd, doch boeking is hiervan niet te allen
tijde noodzakelijk.
"Waar twee tegenovergestelde werkingen, tenietgaan en ontstaan,
plaats hebben, met twee verschillende resultaten, credit- en
debet worden, moeten de beide werkingen elk afzonderlijk ge-
noemd worden.
Mocht men willen beweren, dat in de aangehaalde defini-
tiën, met de woorden „Bezittingen" en „Bezitting" is bedoeld
de „massa van bezittingen en schulden," dan is de benaming
van het bedoelde onjuist en gebrekkig, en de definitie overi-
gens is dit evenze.er, daar er, zooals reeds is gezegd, ookaan-
teekening noodzakelijk is van het ontstaan, zoowel als van de
wijzigingen der Bezittingen en Schulden.
Men zegt somtijds, dat het voldoende is alleen van Bezittin-
gen te spreken, bewerende dat bezitting en schuld altijd sa-
mengaan. Dit is wel dikwijs, maar toch niet altp het geval.
Immers wanneer men goederen of effecten ä comptant koopt,
of grondstoffen tot fabrieksartikelen omwerkt, hebben er
alleen veranderingen in de bezittingen (en niet in de
schulden) plaats: de eene soort bezitting gaat teniet, terwijl
eene andere ontstaat; en als men eene traite accepteert ter
voldoening eener boekschuld, hebben er alleen veranderingen
in de schulden plaats: de boekschuld gaat teniet en er ont-