Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
staande inzichten en stellingen aantoont en bewijst. Mijn
streven in dit opzicht moge worden aangemerkt te zijn
bedoeld in dezen dubbelen zin!
Een geleerde der oudheid reeds heeft gezegd: „Wie eene
zaak goed begrijpt, moet er ook eene goede verklaring van
weten te geven." Men zal moeten toestemmen dat dit juist
is, maar evenzeer zal men het ontkennende omgekeerde van
deze stelUng beamen: „dat, wanneer men geene goede ver-
klaring van eene zaak weet te geven, men daardoor in de eerste
plaats het vermoeden doet ontstaan ze niet goed te begrijpen."
Ik geef hier de deflnitiën van wat dubbel boekhouden is,
van een paar gezaghebbende schrijvers in den jongsten tijd,
en voeg er mijn oordeel over de al of niet juistheid bij; de
beslissing in deze, en verdere gevolgtrekkingen aan den lezer
overlatende.
De een zegt:
„Dubbel boekhouden is het middel, waardoor de handelaar
zich zeiven kan brengen tot eene heldere, juiste en in de
minste bijzonderheden naauwkeurige kennis:
Ie van den staat zijner bezittingen, zoowel wat het geheel
als de onderdooien betreft, en
2e van de productiviteit of improductiviteit van zijnen handel."
De ander zegt:
„Dubbel boekhouden is naar vaste regelen aanteekening hou-
den van alles, wat eene wijziging in de bezitting te weeg
brengt, op zoodanige wyze, dat men na verloop van zekeren
tijd kan zien, niet alleen hoeveel er gedurende dien afgeloo-
pen tijd is gewonnen of verloren, maar ook waardoor die
winst of dat verlies is ontstaan."
Beide deflnitiën zijn in de hoofdzaak overeenstemmend,
doch gaan ook daarom beide in die hoofdzaak mank, daar zij
zich alleen tot de Bezittingen bepalen, en geen melding maken
van de Schulden.
De tweede definitie is bovendien in een ander opzicht on