Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
In het Prospectus van een onlangs in het licht verschenen
„ Leerboek van het Boekhouden" zegt de Uitgever: „dat de
meeste der bestaande leerboeken en handleidingen niet vol-
doen aan de gestelde eischen; dat, voor zoover ze niet reeds
voor een goed deel verouderd zijn, het eene mank gaat aan
eene beknoptheid, die de blijken draagt van onvolledigheid
en slordige bewerking, het andere aan eene uitvoerigheid, die
wel de vakkennis en den woordenrijkdom des bewerkers, maar
niet zyne geschiktheid als schrijver verraadt, en die den be-
oefenaar afschrikt, zoodra hij bemerkt, dat zelfs de eenvou-
digste bepaling uit een zee van frasen moet worden opge-
vischt, en dat onnaauwkeurigheid en omslachtigheid van uit-
drukking de hoofdfouten zijn, die de meesten dezer boeken
kenmerken."
Hoewel met dit oordeel volkomen instemmende, meen ik,
dat zulk een scherp vonnis niet mag uitgesproken worden,
zonder daarvoor de bewezen te leveren. Dat is men niet alleen
aan don veroordeelden schrijver verschuldigd, maar ook aan
de wetenschap zelve, daar nieuwe waarheden te beter ingang
zullen vinden, als men tegelijkertijd de dwalingen van be-