Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOHBERIGÏ.
de Maatschappij: Tot Wut van 'i Algemeen, nu
meer dan cene halve eeuw geleden, het Naluurkundig
Schoolboek, het Werk van den verdienstelijken joh. uuijs,
in 't licht gaf, durfde zij zich naauwelijks vleijen, dat
zij daardoor aan den wensch van zoovele duizenden
onzer Landgenooten, gedurende zoovele volgende jaren,
zou voldoen. Intusschen heeft de steeds vernieuwde be-
hoefte aan herdruk van het Werk, de overzetting daar-
van in meer dan ééne vreemde taal, het groot aantal
exemplaren, alom verspreid; maar bovenal de eenpa-
rige getuigenissen van zoovelen, die verklaren aan het-
zelve een schat van leering verschuldigd te zijn, het be-
moedigend bewijs gegeven, dat onze Maatschappij hel
doel, dat zij er zich mede voorstelde, volkomen bereikt
heeft.
Dan — de ISatuur-wetenschap is , gedurende de jongst
verhopen vijftig jaren, zoo al niet van grondslagen, al-