Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE AFDEELING.
ZWAAKTEKRACHT.
I.
Vallen.
Een ieder weel wat er gebeurt, als men een' steen in de
hand neemt, en de hand wegtrekt zonder den steen een' sloot
te geven; de dagelijksche ondervinding leert ons, dat de
steen alsdan, zoo als men zegt, van zei ven naar beneden gaal,
naar den grond toe, en dal die beweging voortduurt, totdat
de steen tegen den grond sluit; welke beweging naar om-
laag wij vallen noemen. Herhalen wij die proef in plaats
van met een' steen, met allerlei andere ligchamen, met een
boek, met een stuk hout, met een' turf, dan zien wij het-
zelfde gebeuren. Ook dit is algemeen bekend; maar vragen
wij naar de bijzonderheden van dal vallen: In wal rigting
het plaats heefl? Riet welke snelheid een vallend ligchaam
zich beweegt? Of alle ligchamen zonder onderscheid, en of
zij alle even snel vallen? — dan merken wij terstond, dat, of
het verschijnsel ons al zeer gemeenzaam zij, eene opper-
vlakkige beschouwing ons weinig of niets daarvan leert, en
dat er een opzettelijk onderzoek noodig is, om er naauw-
keurige kennis van te verkrijgen.
Als een ligchaam geheel vrij valt, dan zien wij het, zoo
als wij zeggen, regt, liever loodregl naar beneden gaan,
d. i. hel doorloopt een' regtlijnigen weg, in de rigting
van een vrij hangend peillood, waaronder men niets anders
verstaat dan een koord, dal strak gespannen is door een er
aan hangend, doorgaans looden, gewigt. Men kan dat aan-