Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ I
- 399 -
als oin de aarde, en wel 4 om Jupiler en 7 om Saturnus.
Al die planeten zijn veel kleiner dan de zon-, zelfs de
groolste van alle, Jupiter, heeft eene middellijn die 10
malen kleiner is dan die der zon.
De zon met al de planeten, die om haar loopen, en
de manen of wachters, die wieder om deze wentelen,
noemt men te zamen het zonnestelsel. Al de Lewegingen
die er in het zonnestelsel plaats hehben, geschieden met de
grootste regelmatigheid, en daar men uit vele waarnemin-
gen omtrent den stand dier ligchamen naauwkeurig bekend
is geworden met de snelheid hunner beweging, is het mo-
gelijk voor elk volgend tijdstip te berekenen, waar zich
elk van dezelve op dat tijdstip zal bevinden, dat is, in de
nabijheid van welke vaste sterren wij ze zullen moeten zoe-
ken. Ook hier, bij deze merkwaardige verschijnselen, die
ons de sterrenhemel aanbiedt, vinden wij eene orde en een-
voudigheid, welke de natuur overal, in 't kleine zoowel als
in 't groote, oplevert, die het opmerken dier verschijnselen
tot eene der belangrijkste en verhevenste bezigheden voor
den mensch maakt, en die zeer geschikt is om hem in
het geschapene de grootheid en wijsheid te doen bewon-
deren en eerbiedigen van den Schepper, die dat alles zoo . ^
schoon en wonderbaar gewrocht heeft. |
f,
EIND E. h