Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 397 -
zich daarhij een weinig verplaatst, in dier voege ecliter, dat
zij altijd denzelfden schuinschen stand op het oppervlak der
loopbaan behoudt. De aarde zelve heeft dus eene dub-
bele beweging-, zij wentelt om bare as en loopt tevens om
de zon-, die bewegingen geschieden met zulk eene snelheid,
dat zij 365J omwentelingen om hare as volbrengt in den tijd
waarin zij eens om de zon heenloopt. Zie Fig. 122, waar
00' een gedeelte van den weg van het middelpunt der
Fig. 122. aarde,en PQjP'Q'deach-
^P tervolgende even schuin-
P' /j^-i------standen van de aardas
gj/.Jr-"^" voorstelt. Uit de vroeger
® opgegeven getallen kan
men berekenen, dat in
24 uren tijds, of met andere woorden, in den tijd, waarin
de aarde eene geheele omwenteling om hare as volbrengt,
het middelpunt der aarde om de zon een' weg aflegt,
die 356000 geogr. mijlen lang is. Daar nu de aardas PQ
eene lengte heeft van 1713 geogr. mijlen, zou dus, in-
dien 00' de lengte van den in een' dag afgelegden weg
moest voorstellen, die lijn zooveel maal langer dan PQ
moeten zijn als het eerste getal mijlen grooter is dan het
tweede, dus ruim 200 maal zoo lang, zoodat, indien wij de
aardas 1 Ned. streep lang maken, de dagelijksche weg 00'
omstreeks 2 palm lang moet geteekend worden; die boog
zou het moeten uitmaken van een' kring,
die niet merkbaar van een' cirkel verschillen mogt van
ruim 24 meters middellijn.
De eigen beweging der maan is eene wezenlijke beweging.
Deze loopt inderdaad in 27i dag om de aarde rond, maar
tegelijk met de aarde om de zon. Zij volbrengt dus iets meer
dan 13 omloopen om de aarde in denzelfden tijd, waarin
zij met deze eenmaal om de zon rondloopt. Mogten wij
naar den zoo even aangenomen' maatstaf ook de maans-loop-
baan in de figuur willen brengen, dan moeten wij om de
aarde een' cirkel trekken, wiens middellijn 60 strepen of
6 Ned. duimen bedraagt, of 60 maal grooter is dan de
aardas PQ.