Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 375 —
1. Kleine Beer.
2. Cepheus.
3. Cassiopea.
4. Perse lis.
5. De Voerman.
6. Groote Beer.
7. De Draak.
8. De Ossenhoeder.
9. De Kroon.
10. Hercules.
11. öe Lier.
12. De Zwaan.
13. De Arend.
14. Pegasus.
15. Andromeda.
16. De Ram.
17. De Stier.
18. Orion.
19. De Tweelingen.
20. De Leeuw.
Behalve de enkele sterren, vertoont zich aan den hemel
ook nog eene witachtige streep, die alleen hij heldere lucht
duidelijk te zien is, en die hekend is onder den naam van
den Melkweg. Ook deze is, met Lehulp van verrekijkers,
gebleken te bestaan uit enkele sterren, maar die, omdat ze
niet zeer helder zijn en digt bij elkander staan, met het
bloote oog niet afzonderlijk zijn waar le nemen. De Melk-
weg behoudt insgelijks zijn' stand len opzigte der vaste ster-
ren, en deelt in de gezamenlijke dagelijksche beweging.
III.
Dagelijksche Beweging; Vervolg.
Indien het waar is, dat de zon even als de vaste sterren
schijnbaar geheel om de aarde heenwenlelt, dan zullen
noodzakelijk onze tegenvoeters haar juist moeten zien ge-
durende den lijd, dal zij bij ons niet te zien is, met andere
woorden, hel zal bij hen dag moeten zijn, als hel bij ons
nacht is. En inderdaad, het is alzoo bevonden. De Aard-
rijkskunde leert ons, Atil Amer-ika aan de tegenovergestelde
zijde der aarde ligt van Europa; in Amerika nu ziel men
de zon even zoowel als in Europa, en bovendien, men ziet
ze er juist gedurende den tijd, als zij bij ons is onderge-
gaan, hoe dal blijken kan en gebleken is, zullen wij thans
trachten aan te toonen.
Men denke zich een voortreffelijk uurwerk, dal een' gelijk-
matigen gang heefl, en voor eenige plaats van Europa naar
eisch geregeld en gesteld is, zoodat hel voor- noch ach-