Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
raiiw^iPiin
— 3G6 -
vooral niet in een' toren bijv. begeven, en evenmin, ais
men buiten is, onder een' boom gaan schuilen. Bevindt
men zich in 't open veld, dan is het opzetten van een
regenscherm, voornamelijk als die van boven in eene me-
talen punt eindigt, zeer af te raden-, men doet dan beter
zich den regen maar te getroosten. Bij een zwaar onweder,
op een' geheel vlakken grond, waar men zelf het eenig
uitstekend voorwerp is, kan het nuttig zijn, zich plat op
den grond uit te strekken, en alle metaal, dat men bij
zich heeft, af te leggen. Daarentegen is het sluiten van de
blinden van vensters eene gewoonte, waarvoor geen grond
bestaat, 't Spreekt wel van zelf, dat men den bliksem op
die wijze niet buiten's huis houden kan. Maar ook de vrees
voor togt, die er welligt de aanleiding toe was, wettigt ze
niet. Geen enkele reden is er te geven, waarom een
eenvoudige luchtstroom den bliksem zou aantrekken-, even-
min als klokgelui, gelijk men zich ook wel verbeeldt.
Deze laatste bewering berust op eene vermeende ervaring,
waarbij men echter vergeet, dat het vasthouden, gedurende
een onweder, van een klokketouw, vooral als dit vochtig
is, op zich zelf gevaar inheeft, hetzij men de klok luide
of niet.
Met de beschouwing van dit belangrijk natuurverschijn-
sel besluiten wij deze Afdeeling. Al moeten wij op vele
vragen, die het eigenlijk wezen daarvan betreffen, het stil-
zwijgen bewaren : eene naauwkeurige kennis van de omstan-
digheden en bijzonderheden, die er bij worden waargeno-
men, heeft reeds, gelijk wij zagen, al kunnen wij ze niet
alle volledig verklaren, groot voordeel aangebragt.