Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
TIENDE AFDEELING.
uk aarde a i. s g k ii e e i,.
De vorm der Aarde.
Na (le bestanddeelen der aardkorst, alsmede de planten en
dieren, die daarop wonen, behandeld te hebben, willen wij
thans de aarde in haar geheel beschouwen, en vooreerst
hare gedaante en grootte onderzoeken.
Als wij ons in 't open veld bevinden in eene streek waar
geen heuvels zijn, dan zouden wij bijna meenen dat de op-
pervlakte der aarde een plat vlak wezen moest. Een weinig
opmerkzaamheid en nadenken brengt ons echter daarvan
terug. De omstandigheid toch, dat bijv. aan het strand der
i zee, van een naderend vaartuig aanvankelijk de top van
den mast, vervolgens de geheele mast, en eindelijk eerst
het ligchaam van 't schip zigtbaar worden, is met de ver-
meende platheid der aarde onvereenigbaar. In dit geval
toch zou, zoodra de verminderde afstand ons in staat
mogt stellen eenig voorwerp behoorlijk te onderkennen,
dat voorwerp in zijn geheel zich aan onzen blik moeten
vertoonen, in plaats van langzamerhand als uit de diepte
schijnbaar op te komen. Dat daarentegen de aardopper-
vlakte eene bolle ronding heeft, is geen willekeurige on-
derstelling, 't is hetgeen wij met onze oogen zien, als
wij ons verstand maar gebruiken. Zeker mag 't ons wel
een weinig bevreemden, dat het juist de zee is waaraan
wij die ronding der aarde het gemakkelijkst waarnemen,
terwijl wij geneigd zouden zijn haar althans daarvan uit
te sluiten. Wij zijn namelijk gewoon deze als een volkomen