Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 27i -
(Ier tien naam van zouten^ een' naam dien deze sloffen ont-
leend hebben aan hare overeenkomst met het gewone keu-
kenzout, Dit zout is eene witte stof, bestaande uit kleine
regelmatig gevormde deelen-, in water smelt het, en wordt
daarin onzigtbaar, dat is, het ondergaat die verandering,
welke wij oplossen noemen-, het water verkrijgt alsdan een
niet te miskennen zeer eigenaardigen smaak-, wordt het ver-
volgens verwarmd, zoo verdampt het, en de zoutdeelen ko-
men weder te voorschijn. Het keukenzout bekleedt een'
rang onder de delfstoffen, omdat het in sommige landen uit
den grond, waarin het zich in groote hoeveelheden als za-
menhangend geheel bevindt, opgedolven, of liever uitge-
hakt wordt-, veel zout intusschen wordt niet aldus verkre-
gen, maar uit zeewater, waarvan de zilte smaak juist daaraan
toegeschreven moet worden, dat er zout in opgelost is-, in
warme landen laat men dat zeewater zich verspreiden over
het vlakke strand, over eene ruimte, die met een dijkje om-
geven is, hetgeen in dier voege toegedamd wordt, dat het
water niet weder kan lerugvloeijen. Aan de zonnehitte
blootgesteld, verdampt het daar dan, eri Iaat op den bodem
eene zoulkorst na, die grootendeels uit ons gewoon keuken-
zout bestaat-, men onderscheidt daarom steen- of klipzout
en zeezout.
Vele andere stoffen, die wit van kleuren in water oplos-
baar zijn, en die mede onder de zouten gerangschikt wor-
den, komen met het gewone zout in het zeewater voor,
en ze geven daaraan dien bitteren smaak, die het zeewater
zoo onaangenaam op de long maakt, en die in eene oplos-
sing van enkel gewoon zout in water niet geproefd woi'dt.
Van zulke andere zouten worden er mede uit den groncl
onmiddellijk opgedolven, of zij worden uit delfstoffen ver-
vaardigd. Daartoe behooren: gips, salpeter, aluin, borax, enz.