Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 252 —
is een in velerlei opzigl nog verkieslijker slelsel gevolgd.
De andere arm van liet gezegde hefboompje houdt eene
stift die tegen een' reep papier zonder einde al of niet aan-
drukt, naar gelang het sluitstuk door den hoef wordt aan-
getrokken of niet; dien druk kan men hetzij maar een
oogenblik of een weinig langer doen aanhouden. Het pa-
pier ligt op een' cilinder, die door een uurwerk langzaam
en gelijkmatig omgewenteld wordt, zoodat het onder de
stift lieenschuift. Men verkrijgt daardoor op het papier
opvolgende punten en strepen, en ten hoogste vier van die
twee karakters, op verschillende wijzen genomen, geven
reeds dertig onderscheiden teekens, dat meer dan voldoende
is, om het geheele alphabet te vertegenwoordigen, waarbij
men nog gezorgd heeft, de eenvoudigste teekens, bijv. étin
punt, of één streep, of eerst een punt en dan een streep,
enz. voor de meest voorkomende letters E, ]N, A, enz. te
bezigen. De berigten worden dus daarbij in druk overge-
bragt, en het seinen vordert niet meer tijd, dan hel schrij-
ven in gewoon schrift zou vereischen.