Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -
dan moet dergelijke waterontleding evenzeer plaats grijpen
in de bevochtigde lapjes, waarvan dan ook de belletjes ge-
tuigen, die daaraan waargenomen worden, alsmede het zoo-
genoemd verteren van de zinkplaatjes, die zich allengs met
zuurstof verbinden en dien ten gevolge door het zuur aan-
getast worden en wit aanslaan. De metaalaanraking tus-
schen koper en zink wordt daardoor hoe langer hoe gebrek-
kiger, en dat is de reden, waarom de werking der kolom
na eenigen tijd verzwakt en eindelijk geheel ophoudt.
Niet enkel water, maar eene menigte andere zamenge-
stelde ligchamen laten zich door electrische stroomen in
hunne bestanddeelen scheiden. Neemt men daarbij in aan-
merking, dat men op het oogenblik van scheikundige ont-
binding van eenig ligchaam in twee bestanddeelen, deze
bevindt tegengesteld electrisch te zijn, zoo wordt men ge-
drongen, tot een zeer naauw verband tusschen scheikun-
dige verwantschap en de electrische eigenschap te besluiten,
van hoedanig een' aard dat verband dan ook wezen moge.
Zonder ons thans verder daarin te verdiepen, willen wij
liever eene nuttige toepassing vermelden, die men in later
tijd daarvan gemaakt heeft, te weten, het nabootsen in ko-
per van eerpenningen en andere kunstvoortbrengselen van
metaal. De eenvoudigste toestel die daartoe dienen kan, is
de navolgende. Men neme (zie Fig. 85) een bier- of punch-
Fig. 85. glaasje zonder bodem, over welks mond
men een stuk blaas spanne, 't geen des
te gemakkelijker zal kunnen geschieden,
als het glaasje een lip heeft. Vervolgens
plaatse men het omgekeerd op een bakje of
schoteltje, niet onmiddellijk evenwel, maar op een paar
houtjes, zoodat er tusschen den bodem van het schoteltje
en de blaas nog ruimte overig zij, om er een plaatje zink
te kunnen leggen, dat op eenigen afstand, hoe gering dan
ook, van de blaas af blijve. Aan een' kant van dat plaatje
zink, die een weinig naar boven is omgebogen, bevestige
men een' stevigen en niet te korten draad van rood koper,
welks ander uiteinde om den rand van een muntstuk of
medaille geslagen en vastgewrongen wordt, zoodat dit als in
een' ring daarin geklemd zit. Met eenige moeite zal men nu