Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 236 —
met elkander, en andere niet? waarom heeft de verbin-
ding andere eigenschappen dan de bestanddeelen hebben?
waarom geschiedt de verbinding juist in die bepaalde ge-
wigtsverhoudingen ? dan kunnen wij daar niet anders op
antwoorden, dan dat wij er eene eigene oorzaak voor moeten
aannemen, verschillend van de oorzaken, waardoor andere
verschijnselen worden voortgebragt, en dat die oorzaak eene
kracht wezen moet die ongelijksoortige stofdeelen naar elk-
ander toetrekt; die onbekende oorzaak van het ontstaan
van verbindingen noemt men verwantschap. Die ver-
wantschap bestaat dus tusschen sommige stoffen, tusschen
andere niet; en onder de eerste is er weder tusschen som-
mige sterker, tusschen andere zwakker verwantschap. Wan-
neer wij waarnemen, dat twee stoffen die met elkander
verbonden zijn, zich van elkander scheiden, als er eene derde
stof bijkomt, en dat eene van beiden zich met de derde ver-
bindt, dan zeggen wij, dat zij daarmede grooter verwant-
schap heeft dan met de stof waarmede zij vroeger verbon-
den was. Wanneer wij waterdamp door gloeijend ijzer zien
ontleden, en dit zich met de zuurstof van het water ver-
binden, dan zeggen wij, dat de verwantschap tusschen gloei-
jend ijzer en zuurstof grooter is dan die tusschen zuurstof
en waterstof. Door dit te zeggen zijn wij echter niet veel
in kennis gevorderd, want wij weten daarom nog volstrekt
niet, waarom de eene verwantschap krachtiger is dan de
andere, evenmin als wij weten, waarom er tusschen sommige
stoffen verwantschap bestaat en tusschen andere niet.