Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ 227 _
Fig. 79. flesch, men (loet daar stukjes zink in en giet ei'
zwavelzuur gemengd met water op. Daarna
zet men eene goed sluitende kurk op de flesch,
door welke eene omgebogen buis aaa heen-
gaat, en men brengt het ander einde van
die buis onder een omgekeerd glas, dat met
water gevuld op eene schaal met water geplaatst is. Het
duurt dan niet lang, of het vocht in de flesch begint te
bruisen door luchtbellen die uit de zink schijnen voort
te komen, en die zich weldra door de buis heen in het
omgekeerde glas verzamelen. Dit is niet anders dan water-
stofgas, het water wordt ook hier ontbonden. De zuurstof,
het ander bestanddeel van het water, verbindt zich met
de zink, terwijl de waterstof uit de flesch ontwijkt. Wan-
neer water in zuurstof en waterstof gescheiden wordt, ge-
ven 9 ponden water nagenoeg 8 ponden zuurstof en 1 pond
waterstof. Het gewigt van de zuurstof is dus veel grooter
dan dat van de waterstof; dat meerder gewigt van zuur-
stoflucht beslaat daarentegen eene ruimte, die maar half zoo
groot is als die, welke de waterstoflucht inneemt; dit is een ge-
volg daarvan, dat zuurstof wel 16 malen zoo zwaar is als water-
stof. De groote ijlheid van dit gas maakt het zeer geschikt
om er luchtbollen mede te vullen. Een cubiek el dampkrings-
lucht weegt bijna 13 Nederlandsche oneen. Een cubiek el
waterstof nog niet 1 ons; wanneer dus de stof, waaruit een
bol van dien inhoud vervaardigd is, bijv. 6 oneen weegt,
zal de gevulde bol nog geen 7 oneen wegen, en evenveel
ruimte innemen als 13 oneen dampkringslucht; de bol is
dus ligter dan de lucht, die hij verplaatst, en wordt daarom,
wanneer men hem loslaat, van zei ven, of liever door de om-
ringende dampkringslucht, opgestuwd.
Als waterstof aangestoken wordt en verbrandt, verbindt
ze zich weder met de zuurstof der dampkringslucht, en
vormt waterdamp. Dat dit werkelijk het geval is merkt
men duidelijk, als men boven de vlam een omgekeerd glas
houdt, waartegen de waterdamp die gevormd wordt, spoedig
aanslaat en in druppels afloopt. Even als hier door de
verbranding water ontstaat, heeft dit ook plaats bij ver-
branding van het verlichtingsgas, omdat het mede water-
15*