Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 220 —
gewoonlijk 3G a 40 wigtjes vaste slof, welke voor | ge-
deelte niet anders is dan gewoon keukenzout. Dit wordt
ook inderdaad op vele plaatsen bereid, door zeewater le
Jaten verdampen, en de overblijvende stof te zuiveren van
vreemde bijmengsels. Door de groote hoeveelheid vaste
stoffen, die in zeewater opgelost zijn, is zeewater zwaarder
dan rivierwater; vandaar dat aan den mond eener rivier
het rivierwater zich over het zeewater heen verspreidt en
men het nog op een' grooten afstand in zee dikwerf daar-
boven aantreft; door de daarin zwevende stoffen gekleurd,
laat het zich meestal aan die kleur herkennen, zoo lang het
niet met zeewater gemengd is. Mengt zich zeew^aier met
rivierwater of niet water van binnenzeecn, dan wordt het
minder zout, en dit mengsel geeft men weieens den naam
van brak water.
Even als de vaste slof, die in verschillende soorten van
water gevonden wordt, niet overal dezelfde is, heeft naauw-
keurig onderzoek geleerd, dat ook de lucht, die er bij ko-
king uit te voorschijn komt, niet overal van gelijken aard
is. Er zijn enkele plaatsen op de aarde, waar het water, dat
uit den grond opborrelt, zeer veel lucht bevat; somtijds is
die lucht dezelfde, welke wij koolzuur genoemd hebben,
somtijds eene andere zeer onaangenaam ruikende luchtsoort,
overeenkomende met die, welke uit vuile eijeren ontslaat.
Ook zijn er bronnen, waarvan het water vaste stoffen op-
gelost inhoudt, die gewoonlijk in water niet voorkomen.
Zulke watersoorten noem^ men minerale waleren, en men
onderscheidt ze door den naam der plaats, waar ze gevon-
den worden.
11.
Enkelvoudige en Zamen ges telde ligchamen.
Wij hebben gezien, dat vele ligchamen, als ze ver-
hit worden, veranderen in ligchamen, die geheel andere
eigenschappen hebben; dat de verandering, die daarbij
plaats heeft, van tvveederlei aard is, dat er namelijk, öf
eene scheiding gebeurt, of eene verbinding; het laatste
is dan hel geval als de slol, die verhit wordt, iii aan-