Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE AFDEELING.
SCJiElKUKDIGE ÜLSTANDDEELEN l)Ell LIGCHAMEN
J.
Water.
liet verhitten van een ligchaam zonder toevoer van damp-
kringslucht: is een middel, waarvan wij ons in vele gevallen
kunnen bedienen, om den aai'd van dat ligchaam nader te
leeren kennen. Js daartoe eene zeer aanzienlijke hitte noo-
dig, dan doet men het in eene ijzeren buis, anders kan
men een' koperen of glazen toestel gebruiken-, men bedient
zich daartoe veelal van een glazen kolfje (Fig. 41), waaraan
behoorlijk sluitend eene buis wordt bevestigd, die aan de
zich ontwikkelende dampen en luchtsoorten de gelegenheid
moet geven om uit te stroomen. Een aarden of glazen
schaaltje is voldoende, wanneer men alleen wil onderzoe-
ken, welke vaste deelen er na de verhitting overblijven.
Eene van de belangrijkste sloffen, die men op die wijze
onderzocht heeft, is het water. Wij maken in het dage-
lijksch leven onderscheid tusschen verschillende soorten
van water; wij spreken van zeewater, rivierwater, pomp-
water, regenwater, mineraalwater, en wij weten, dat ze ver-
schillende eigenschappen hebben. Ze zijn onderscheiden in
smaak, in reuk, in kleur; de eerste soort is niet geschikt
om gedronken te worden, de overige soorten wel: voor het
koken van sommige spijzen, voor het brouwen van bier
maakt het een groot verschil of wij pomp- of regenwater
gebruiken. Wanneer men in pompwater zeep doet, schilt
ile zeep, diil is er vormen zich vlokken; in regenwater ge-