Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 204 —
Fig. 69. brandpunt /, dat meer naar M heen
gelegen is. Gemakkelijk kan men zich
daarvan met behulp van de vlam eener
kaars en een vloeipapieren schermpje
overtuigen. Men merkt dan tevens
O
dat, hoe meer men de lichtbron tot het
middelpunt M doet naderen, des te meer naar datzelfde
middelpunt heen ook het schermpje gehouden moet worden,
om de plaats van het bijbehoorend brandpunt te ontdek-
ken. Gaan de lichtstralen van M zelf uit, dan keeren zij
op hun eigen weg terug. Maar zoodra brengt men de
kaars niet voorbij het middelpunt, of het toegevoegde
brandpunt komt weêr aan den tegengestelden kant van M
voor den dag, dus nu verder van den spiegel af, en het
blijft zich meer en meer van den spiegel verwijderen, hoe
digter de lichtbron bij het voornaam brandpunt F gebragt
wordt. Bereikt zij dat punt, dan is het plotseling gedaan,
en wij vinden geen toegevoegd brandpunt meer. Trou-
wens 't kan niet anders, want het licht verlaat nu den
spiegel in evenwijdige stralen. En plaatst men de kaars
tusschen F en G, ergens in L bijv. (zie Fig. 70), dan
werkt de spiegel niet meer verzame-
lend als brandspiegel, maar verstrooi-
jend. De teruggekaatste stralen schij-
nen nu te komen van een punt f
achter den spiegel; wij hebben dus
weder een denkbeeldig brandpunt.
Is het voorgaande wel begrepen, en nemen wij er dit nog
maar bij in aanmerking, dat eene lichtende stip, die hare
stralen schuins op het hart G van een' bolvormig geslepen'
spiegel afzendt, haar toegevoegd brandpunt, hetzij dit wer-
kelijk besta of enkel denkbeeldig zij, altijd heeft op de lijn
die door hetzelve en door het middelpunt M van den bol
gedacht kan worden, dan zal de opmerkzame beschouwing
eener eenvoudige figuur ons reden geven ook van de hoofd-
omstandigheden, waaronder zich het beeld van eenig voor-
werp in een' brandspiegel vertoont. Was men in de gele-
genheid de proef met de kaars te nemen, dan zal men
gemerkt hebben, dat, zoo lang men een werkelijk beeld