Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
Fig. 62.
— 2U0 —
invallende zonnestralen verbeeldt.
Nadert men eene verstrooijende lens
met de vlam eener kaars, dan nadert
s het denkbeeldig brandpunt tot de
lens-, immei's de lichtstralen zullen
door de breking zich hoe langer hoe
meer verspreiden.
Tot dusver hebben wij de lichtbron, die hare stralen op
de lenzen afzond, als een enkel lichtend punt beschouwd,
dat vlak voor het midden der lenzen geplaatst was; maar
het is klaar, dat bijaldien het lichtend voorwerp eenige
waarneembare grootte heeft, of niet op zoodanig een' afstand
zich bevindt, dat het zich niet anders dan als een enkele
stip voordoet, er van al de lichtende punten waaruit het
bestaat, maar één vlak voor de lens kan gelegen wezen, en
dat deze ten aanzien van, al de overige punten een' meer
of min schuinschen stand heeft. Dat brengt nu voor de
plaats hunner werkelijke of denkbeeldige brandpunten al-
leen deze verandering te weeg, dat ook zij een' schuinschen
stand ten opzigte der lens zullen verkrijgen, en wel even
schuinsch als de verschillende lichtende punten hebben waar
toe zij behooren. Fig. G3 moge dit nader verduidelijken. Als
de lens AB het licht dat van O
komt, verzamelt naar het toege-
voegd brandpunt I heen, dan be-
hoort bij het lichtend punt O' het
brandpunt I'.
VI.
Over Beelden van Lenzen en Spiegels.
Met behulp van het voorgaande zal het nu gemakkelijk
vallen zich rekenschap te geven van den aard der beelden
van lichtende voorwerpen, die men met sommige lenzen op
een daarachter gehouden scherm kan verkrijgen. Daartoe
zal men alleen verzamelende lenzen kunnen bezigen, om-
dat verstrooijende geen werkelijke brandpunten geven. In
de volgende Fig. 64 zij C het midden eener dubbel bolle
lens, waarvan F het voornaam brandpunt is. Houdt men
de vlam eener kaars VML voor die lens, mits verder dan
lis.