Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 198 —
zich, na doorlating, aan den anderen kant bijkans naar een
zelfde punt heen, daarom het voornaam brandpunt der
lens geheeten , en dat is dan ook de plaats waar men de
voorwerpen houden moet die men verbranden wil. Het is
klaar, dat de plaats van dat voornaam brandpunt ver-
schilt, niet enkel bij lenzen van verschillende stoffen, maar
ook en wel voornamelijk bij verschil van vorm en afme-
tingen; eene minder bolle oppervlakte bijv. waarop het
licht invalt, maakt dat het ook minder verzameld wordt.
Als men weet uit welke stof eene verzamelende lens ver-
vaardigd is, en men tevens hare juiste gedaante en afme-
tingen kent, zoo kan men berekenen hoe ver achter de
O '
lens de zonnestralen na doorlating zich grootendeels ver-
eenigen. Die afstand bedraagt voor eene vlakke en bolle
lens van glas (zie Fig. 58) nagenoeg de lengte der mid-
Fig. 58. dellijn van den bol, waartoe de ge-
' kromde oppervlakte behoort, zoo-
' ___ als SB de gemeenschappelijkerig-
^ ^ ting der invallende evenwijdige licht-
^- stralen aanduidt, F het voornaam
^ ''' brandpunt zijn zal. Is eene glazen
lens dubbel bol, en hebben daarbij de twee oppervlakten
eene gelijke kromming, dan is de voorname brandpunts-af-
siand gelijk aan de halve middellijn van den bol, waartoe
een van beiden behoort. Fig. 59 heldert dit nader op,
SB zij daar weêr de rigting der
invallende zonnestralen, dan is F,
of het middelpunt van bol ABCE,
het voornaam brandpunt.
Indien men omgekeerd in ge-
zegd punt eene bron van licht,
de vlam eener kaars bijv. brengt, zoo gaan de stralen den
eigen' weg terug, en zullen ze de lens aan de keerzijde on-
derling evenwijdig verlaten. Men zal dit, even als het eerst
vermelde, in de donkere kamer door de proef ten volle be-
vestigd vinden.
Maar als wij nu eens de kaars op een' anderen willekeu-
fü t rigen afstand plaatsen, mits verder dan het voornaam brand-
punt, wat gebeurt er dan? In dat geval komen de licht-