Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 175 — ^
of luchtsoort ontstaan is, en dat de kalksteen in kalk en
in een gas gescheiden is geworden. Zou men dat gas dan
ook kunnen opvangen en beproeven om er de eigenschappen
van te leeren kennen? Dit heeft men werkelijk gedaan, en
het verloren gewigt geheel in eene luchtsoort teruggevon-
den, welke met die, waarvan wij boven gewaagden, dit
gemeen heeft, dat een vlammende zwavelstok er onmid-
dellijk in uitgaat, maar die voor 't overige ook nog andere
eigenschappen bezit, waardoor zij zich bijzonder onder-
scheidt. 't Is hetzelfde gas, dat ook bij gloeijing van houts-
kool ontstaat, en vandaar heeft het den naam van kool-
zure lucht geVvegen. Kalksteen wordt dus door het branden
gescheiden in kalk en koolzuur.
Om dit koolzuur uit schelpen of kalksteen te voorschijn
te doen komen, kan men nog een tweede veel eenvoudiger
middel aanwenden, het opgieten namelijk van azijn of vi-
trioololie. Terstond ziet men dan uit den kalksteen blaasjes
opstijgen, die al talrijker en talrijker worden, en die men
opvangen kan in een met water gevuld omgekeerd glas.
Brengt men vervolgens, nadat het water door die lucht
vervangen is geworden, onder het glas een plaatje of scho-
teltje aan, en keert men het daarmede om, zoo kan men
zich, door er een' aangestoken' zwavelstok in te houden,
overtuigen, dat die er in uitgedoofd wordt. De beschreven
ontwikkeling van die lucht duurt een' zekeren tijd voort,
houdt evenwel eindelijk op, en dan kan men uit hetzelfde
stuk kalksteen evenmin door opgieten van verschen azijn
of vitrioololie op nieuws koolzuur te voorschijn roepen, als
eene tweede branding van den kalk dat doen kan.
X.
Verkolen.
Bij de verbranding wordt een ligchaam verhit, onder
toevoer van lucht, die zich daarmede verbinden kan. Maar
men kan een ligchaam ook op zoodanige wijze aan hitte
blootstellen, dat er geen lucht kan bijkomen, en onder-
zoeken wat er dan gebeurt. Daar de verbinding, die bij