Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
\l
laten onidekken, helder le doen uitkomen, en alzoo lust
voor de beschouwing der Natuur op te wekken en eerbied
en ontzag voor den wijzen Formeerder en Onderhouder in te
boezemen, zonder dit telkens door ingelaschte uitroepin-
gen van bewondering opzettelijk aan te dringen.
"Het Hoofdbestuur gaf mij zijn genoegen te kennen, dat
ik de zorg voor de uitgave van wenckebach's nagelaten
handschrift op mij nam. Ik heb getracht mij naauwgezet
van die taak te kwijlen, zonder dat ik gewaagd heb aan
den aanleg en de wijze van behandeling iets te veranderen.
Sommige hoofdstukken, met name die van het Licht, de
Electriciteit en de Dieren, waarvan alleen het opschrift be-
stond, heb ik er geheel aan moeten toevoegen. In lioever
mijne poging, om het reeds afgewerkte in gelijken geest
voort te zetten, gelukt is, staat aan mij niet te beoordeelen.
De opdragt, om eens anders arbeid, waarvan enkel het
eerste ruwe opstel aanwezig was, te beschaven, naar diens
bedoeling verder uit te werken en te voltooijen, was niet
van de gemakkelijkste, en dit moge ter verontschuldiging
strekken voor de vertraging, die de uitgave door mijn toe-
doen ondervonden heeft.
"Met opzigt tot den te kiezen titel, wenscii ik in be-
denking te geven, of liet niet best ware, dien van Na-
tuurkundig Schoolboek le behouden, ten zij men, om
allen schijn te vermijden, als handelde het boek uitslui-
tend over eigenlijk gezegde Natuurkunde, dien van School-