Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
ondersteld verband, dat in strijd is met geheel de inrig-
ting der iSatuur.
"Wal den omvang en de orde van hel bedoelde Natuur-
onderwijs betreft, zoo meende de Schrijver zich door geene
wetenschappelijke indeeling te mogen laten binden. Het
kwam er toch niet zoo zeer op aan, of hel voorgedragene
lot hel gebied van deze of gene bijzondere Natuur-welen-
schap behoorde, als wel, of de jeugdige scholieren het
konden begrijpen. Dit bepaalde dan ook de door hem
in achl genomen opvolging der behandelde onderwerpen.
De leerling moest beginnen met zulke zaken, als door
gewone waarneming hem reeds gemeenzaam zijn, opdat
hij geleidelijk mogl worden opgevoerd lol hetgene door
eenvoudige proeven alleen, met toestellen, die overal bij
de hand of ligt verkrijgbaar zijn, geleerd kan worden.
"Op volledigheid kan derhalve dit Werk, naar den aanleg
zeiven, geen aanspraak maken. Met opzet toch heeft men er
zaken, die elders niet wel met stilzwijgen voorbijgegaan
mogen worden, uil weggelaten, omdat zij nog te veel op
onderstellingen berusten, of, voor de vereischte duidelijk-
heid, eene le groole uitvoerigheid gevorderd zouden heb-
ben. Voornamelijk meende de Schrijver er zich op te moe-
ten toeleggen, om behoefte lol onbevooroordeeld onder-
zoek te doei! ontstaan ; om behoedzaamheid in te scherpen
in het maken van gevolgtrekkingen; om het verband en
de aaneenschakeling, die de ons omringende verschijnselen