Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
goedgekeurd. Hel nioesl een Werk zijn, dat hel verdien-
stelijk, maar verouderd Natuurkundig Schoolboek van
wijlen joh. buijs met vrucht kon vervangen, en dus
geschikt wezen, om in handen van een kundig Onder-
wijzer aan jongelieden op bevattelijke wijze juiste be-
grippen bij te brengen van de allereerste gronden van
Natuurwetenschap.
"Vermits nu alle Natuurwetenschap op de ervaring be-
rust, zoo stelde de Schrijver zich voor, in de eerste plaats
de zintuigen te leeren oefenen, en de noodzakelijkheid van
geregeld en volledig waarnemen te doen uitkomen-, voorts
de gewoonte in le prenten van opmerkzaam nadenken over
al wat ons dagelijks omringt, dal dikwijls belangrijker is
dan hel minder gewone; verder het verstand te gewen-
nen , om uit werkingen met omzigtigheid lol oorzaken le
besluiten, en zich nimmer met losse verklaringen tevre-
den te stellen, maar liever dan zich die le laten opdrin-
gen , in den twijfel een' spoorslag lol nieuw en dieper
onderzoek te blijven vinden. Eindelijk beijverde hij zich
om le gelegener tijd de grenzen onzer kennis aan te wij-
zen , opdat de waan vroegtijdig mogl worden tegenge-
gaan, alsof men alle ding bij nader onderzoek kon te
weten komen. Daarbij trachtte hij echter le waken , dal
men niet tol een tegenovergesteld uiterste oversloeg en tot
bijgeloof verviel, door, waar hel pas had, de aandacht
te vestigen op het ontbreken van allen grond voor menig